field grass

Пасо

Limagrain

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

Препоръчва се торенето да бъде съобразено със запасеността на почвата, а сеит­бата да се извърши в оптималния за региона срок.

Предимства

 • Средно ранно узряване
 • Много висок потенциал за добив
 • Добра зимоустойчивост
 • Висока хранителна стойност на зърното
 • Много висока защитеност от:
  • Полягане
  • Оронване на класа
  • Пречупване
  • Брашнеста мана
  • Покълнване на зърното на класа
  • Брашнеста мана
  • Мрежести петна
  • Кафява ръжда
  • Ринхоспориум
  • Септория

Основни характеристики

 • 6-реден фуражен ечемик
 • Средно високи растения (80-90 см)
 • Висока маса на 1000 семена

Сеитбена норма: 450 кьлняеми семена на м2.