field grass
monofos

MonoFos представлява хранителен клас Монокалциев фосфат. Той се произвежда при реагиране на калциев карбонат с калцинирана с мокър процес фосфорна киселина.

  • Високо съдържание на фосфор. Гарантираният минимум от 22.7% P осигурява гъвкавост и икономия при съставяне на рецептите.
  • Съдържание на Калций – мин. 15%
  • Висока биологична усвояемост. Водоразтворимостта на фосфора (P2O5) е мин. 80%
  • Забележителните физически качества осигуряват лекота при работа и равномерно разпределение при смесване на храни и минерали.

Осигурява максимална икономичност на единица биологично усвоим фосфор.

Монокалциев фосфат Ca(H2PO4)2*H2O

Макро-минералните елементи като фосфор и калций са основни компоненти за устойчивото развитие и отглеждане на здрави и продуктивни животни. Те участват в много биологични процеси, като например формирането на костната и мускулна система и са част от енергийния цикъл на организма.

Принципно, селскостопанските животни и птици получават по-малко от необходимото количество фосфор. Фосфорното съдържание в растителните храни покрива едва 30% от техните изисквания. Нещо повече, само 50% от това количество се усвоява, тъй като растенията и животните се нуждаят от различни форми на фосфор.

Според едно проучване, фосфорът в монокалциевия фосфат се усвоява по-добре от животните, отколкото фосфатите в други храни. В допълнение към това, той гарантира насищането на организма с калций. Монокалциевият фосфат, добавен към фуражните смески ускорява наддаването на тегло на селскостопански животни и птици с 5-12%. Той е далеч по-ефективен от подобните добавки, използвани в селското стопанство.

В резултат от това, употребата на фураж, съдържащ монокалциев фосфат, носи много повече биологични, енергийни и икономически ползи.

Монокалциев фосфат MCP

Монокалциевият фосфат Ca(H2PO4)2 * H2O се произвежда при химическата реакция на калцинирана и частично пречистена фосфорна киселина (фосфорна киселина за храни) и фино смлян калциев карбонат.

CaCO3   +   2H3PO4   =   Ca(H2PO4)2   *   H2O   +   CO2

  • Макро-минералните елементи като фосфор и калций са основни компоненти за устойчивото развитие и отглеждане на здрави и продуктивни животни. Те участват в много биологични процеси, като например формирането на костната и мускулна система и са част от енергийния цикъл на организма.
  • Принципно, селскостопанските животни и птици получават по-малко от необходимото количество фосфор. Фосфорното съдържание в растителните храни покрива едва 30% от техните изисквания. Нещо повече, само 50% от това количество се усвоява, тъй като растенията и животните се нуждаят от различни форми на фосфор.
  • Според едно проучване, фосфорът в монокалциевия фосфат се усвоява по-добре от животните, отколкото фосфатите в други храни. В допълнение към това, той гарантира насищането на организма с калций. Монокалциевият фосфат, добавен към фуражните смески ускорява наддаването на тегло на селскостопански животни и птици с 5-12%. Той е далеч по-ефективен от подобните добавки, използвани в селското стопанство.
  • В резултат от това, употребата на фураж, съдържащ монокалциев фосфат, носи много повече биологични, енергийни и икономически ползи.

Изтегли брошура