field grass

МЕРЛИН ФЛЕКС СК

Bayer

КОНТРОЛИРА ЕДНОГОД ИШНИ ЖИТНИ И ЕДНОГОД ИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИЛАГА СЕ СЛЕД СЕИТБА, ПРЕДИ ПОНИКВАНЕ ИЛИ РАННО ВЕГЕТАЦИОННО ВЪВ ФАЗА 1-ВИ-3-ТИ ЛИСТ НА КУЛТУРАТА

ДОЗА: 42 мл/дка