field grass

КАПРЕНО СК

Bayer

Системен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. КАПРЕНО СК е комбинация от две активни вещества с различ ен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните, и тиенкарбаз он-метил от групата на сулф онилуреите, ALS инхибитор

ПРИЛОЖЕНИЕ: От фаза разтва ряне на вт ори лист до шести лист на култу рата ; Фаза на развити е на плевелите: 2-РИ-6-ТИ лист на широколистните и 2-РИ-4-ТИ лист на едногодишните житни плевели

ДОЗА: 22 – 29 мл/дка+200 мл прилепител Меро