field grass

ЕКИП СК

Bayer

ВЕГЕТАЦИОНЕН СЕЛЕКТИВЕН СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ОТ ГРУПАТА НА СУЛФОНИЛУРЕИТЕ СРЕЩУ ЕДНОГОД ИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ И БАЛУР ОТ СЕМЕ И КОРЕНИЩА

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЕГЕТАЦИОННО ОТ ФАЗА РАЗТВАРЯНЕ НА 3-ТИ ДО ФАЗА РАЗТВАРЯНЕ НА 6-ТИ ЛИСТ НА КУЛТУРАТА

ДОЗА : 200 - 250 мл/дка