field grass

Герлах

Limagrain

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

ГЕРЛАХ е много пластичен и е изключително подходящ за отглеждане в региони, които са подложени на стресови климатични условия. За да се постигне добро братене още през есента, е желателно да се избягват късни сеитби.

Предимства

 • Отлична продуктивност и стабилност
 • Отлична братимост с изравнени братя 
 • Много добра зимоустойчиВост
 • Средно ранно узряване
 • Отлична толерантност на засу­шаване и високи температури
 • Много добра защитеност от:
  • Полягаме
  • Пречупване
  • Брашнеста мана
  • Кафява ръжда
  • Мрежести петна
  • Ринхоспориум

Основни характеристики

 • 6-реден фуражен ечемик
 • Средно високи растения (80 см)
 • Висок коефициент на братимост
 • Високо хектолитрово тегло

Сеитбена норма: 450 кълняеми семена на м2.