field grass

ВЕНТУМ ВГ

Bayer

СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ОТ ГРУПАТА НА СУЛФОНИЛУРЕИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА. ЕФИКАСЕН СРЕЩУ ЕДНОГОД ИШНИ И МНОГОГОД ИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЕГЕТАЦИОННО, ВЪВ ФАЗА ОТ 2-РИ ДО 6-ТИ ЛИСТ НА ЦАРЕВИЦАТА, ОТ КОТИЛЕДОНИ ДО 6-ТИ ЛИСТ НА ЕДНОГОД ИШНИТЕ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ, 3- 4 ЛИСТ НА ЕДНОГОД ИШНИТЕ ЖИТНИ И ПРИ ВИСОЧИНА НА БАЛУРА ОТ СЕМЕ И КОРЕНИЩА 15 - 25 СМ

ДОЗА: 10-15 гр/дка + 200 мл прилепител Меро