field grass

Арсенал

Limagrain

РАПИЦА - зимна маслодайна

АРСЕНАЛ е хибрид с изразени лидерски качества във всички страни, където е регистриран. Добрите резултати се дължат на комплекс от биологични и стопански качества. Много добре реагира на завишени торови норми, съчетани с гъстота за жътва от около 30-35 растения.

Предимства:

 • Много висок потенциал за добив
 • Устойчивост на разпукване на шу­шулките (вграден ген за устойчивост)
 • Генетична устойчивост на фома
 • Бърз първоначален старт и буйно развитие наесен
 • Отлична разклоненост още в долните етажи на растението
 • Подходящ за широко райониране
 • Еталон за зимоустойчивост

Основни характеристики

 • ​​Средно ранно узряване
 • Ранно изтеглен цъфтеж и мощен корен
 • Средна височина на растежа
 • Бърз растеж до настъпване на зимата
 • Ранно подновяване на вегетацията напролет
 • Много добра устойчивост на полягане

Гъстота на отглеждане: При гъстота 35 растения на м2 за реколтивиране се получават максимални добиви.