field grass

Андерсон

Limagrain

РАПИЦА - зимна маслодайна

АНДЕРСОН е нов хибрид рапица с много предимства - стабилно представяне при раз­нообразни услоВия на отглеждане, устойчивост на непредизВикано разпукване на шу­шулките, генетична устойчивост на фома, едри зърна с високо абсолютно тегло и много добра зимоустойчивост.

Предимства:

 • Отлична продуктивност
 • Устойчивост на разпукване на шушулките (вграден ген за устойчивост)
 • Генетична устойчивост на фома (RLM7)
 • Мноао добра стабилност 8 представянето
 • Висока маса на 1000 семена

Основни характеристики:

 • Средно ранно узряване
 • Средно високи растения
 • Бързо развитие до зимата
 • Бърз растеж до настъпване на зимата
 • Ранно подновяване на вегетацията напролет
 • Добра устойчивост на полягане

Гъстота на отглеждане: При гъстота 35 растения на мза реколтиране се получават максимални добиви.