field grass

SSP

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Балансирано съдържание на фосфора, сярата и калция
  • Ефикасно решение при мелиоративни мероприятия на почвата
  • Възможност за прилагане при кисели почви с цел нормализиране на рН стойностите
  • Повишава толерантността на растенията по отношение на най-значимите гъбични заболявания
  • Подпомага физическата стабилност на отглежданите полски, овощни, зеленчукови и други култури