field grass

NUTRIMAP

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Технологически развита формулировка за  балансирано изхранване на всички земеделски култури
  • Съдържание на по-ефикасна форма на азот, който веднага  е достъпен за усвояване от кореновата система
  • Допринася за  значително по-пълно усвояване на фосфора през годината на приложение
  • Отлично решение за всички култури, както и за тези, които имат подчертана нужда от фосфор
  • Положително действа върху процеса на опрашване и оплождане а оттам и върху добива
  • Благоприятно влияе върху синтеза на протеините и качеството на продукцията
  • Осигурява уеднаквен растеж и физическа стабилност на посевите
  • Подпомага синтезата на ауксина, естествените хормони на растежа
  • Увеличава толерантността на растенията спрямо най-значимите гъбични заболявания
  • Максимален принос - по-голяма печалба