field grass

NPK 8:24:12

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Отлично решение за култури, които имат подчертана нужда от фосфор
  • Висока ефективност при прилагането на амонячната форма на азота
  • Съдържа много добре разтворим фосфор
  • Дава възможност за уеднаквен растеж на растенията през всички фази от развитието им
  • Икономически приемлива формулировка