field grass

NPK 8:15:15

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Всяка гранула се отличава с балансирано съотношение на хранителните елементи
  • Високоефективно прилагане на амонячната форма на азота
  • Съдържа добре разтворим фосфор
  • Ускорява процесът на минерализация на органичните материи
  • Икономически приемлива формулировка