field grass

NPK 15:15:15

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Всяка гранула се отличава с балансирано съотношение между хранителните елементи
  • Възможност за уеднаквен растеж на растенията през началната фаза от развитието им
  • По-ефикасно използване на фосфора през годината на прилагане
  • Ускорява процеса на минерализация на органичната материя
  • Гарантирано качество на продукта