field grass

NP 20:20

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Максимална достъпност на необходимите хранителни елементи за растеж и ризвитие на растенията
  • Идеално съотношение между азотните и фосфорни компоненти за отличен старт и последващо развитие при всички полски култури
  • Значително по-голяма използваемост на фосфора през текущата вегетация
  • Ускорява процесът на минерализация на органичната материя
  • Дава възможност на растенията за по- голяма адаптивност към неблагоприятните климатични фактори