field grass

NP 16:20

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Максимална достъпност на необходимите хранителни елементи за растеж и развитие на растенията
  • Идеално съотношение между азотните и фосфорни компоненти при предсеитбено прилагане
  • Значително по-доброто усвояване на фосфора през годината на приложение
  • Ускорява процесът на минерализация на органичната материя
  • Дава възможност на растенията за по- голяма адаптивност към неблагоприятните климатични условия