field grass

NP 10:20

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Максимална достъпност на необходимите хранителни елементи за растежа и развитието на растенията през цялата вегетация
  • Идеално съотношение между азотните и фосфорни компоненти за начално прилагане
  • Значително по-доброто усвояване на фосфора през годината на прилагане
  • Ускорява процесът на минерализация на органичната материя
  • Подпомага синтезата на ауксина, естествените хормони на растежа