field grass

LG 56.63 CL

Limagrain

SUNEO   Clearfield Plus

Биологични и агрономически особености

  • Хибрид с ранно узряване
  • Умерен първоначален старт
  • Високи растения (около 180-185 см при нормални условия)
  • Питите са полуприведени
  • Семената са с високо абсолютно тегло
  • Устойчив на полягане

Стопанска оценка

  • Ранен хибрид с много добър потенциал за добив
  • Много високо маслено съдържание на семките (по-високо с около 1,5 - 2% от LG 56.65 М)
  • Добра толерантност за температурен стрес и засушаване
  • LG 54.63 CL е един от най-перспективните ранни хибриди. Ранното узряване и много високата масленост го правят много атрактивен за отглеждане в южна България.

Технологични препоръки

Подходящ за отглеждане в цялата страна, но с насоченост към районите
със засушавания и такива с по-висока надморска височина.

Препоръчителна гъстота на отглеждане

Растения на декар за реколтиране: 5800 - 6000