field grass

LG 56.31 CL Plus

Limagrain

SUNEO   Clearfield Plus

Биологични и агрономически особености

  • Средно ранен хибрид
  • Средно високи, много добре облистени растения, с едри пити
  • Едри семки с висока маса на 1000 семена
  • Добра масленост
  • Семките са слабо прошарени, с тънки, бели, надлъжни ивици

Стопанска оценка

  • Отличен потенциал за добив и много стабилно поведение.
  • В технологично отношение, LG 56.31 CL Plus е най-доброто решение за справяне с най-сериозните производствени рискове. Съчетанието между OR7 устойчивост на Синя китка, Clearfield Plus и устойчивост на Мана, гарантира най–добрата защита срещу Синя китка, проблемни плевели и всички раси Мана по слънчогледа.
  • LG 56.31 CL Plus е уникален хибрид от ново поколение с единствени по рода си качества. В технологично отношение той няма аналог. Подходящ е за всякакви условия на отглеждане, като хибридът е високо интензивен и предлага най-добрата възможна продуктивност при подходящи условия на отгледжане.

Технологични препоръки

Подходящ за отглеждане в цялата страна.
Представянето на хибрида се повлиява много добре от осигуряване на висок агрофон.

Препоръчителна гъстота на отглеждане

Растения на декар за реколтиране: 6000