field grass

LG 55.55 CLP

Limagrain

   

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване

ЗА ХИБРИДА

Нов Clearfield® Plus хибрид адаптиран за южна България. Отлична толерантност на засушаване, висока масленост, висок потенциал за добив.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Едри, добре озърнени пити с много семки в пита
Стъбло и листа: Средно дебели, здрави стъбла с големи листа
Семки: Черни, средно едри
Узряване: Средно ранно

АКЦЕНТИ

Нов Clearfield® Рlus хибрид с много добро представяне при по-леки почви, умерени до силни засушавания и екстензивни условия. Много подходящ за условията на южна България. За постигане на максимални резултати трябва да се отглежда при добър агрофон и почви.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се спазване на правилен сеитбооборот. При силно интензивни
условия е възможно да се наложи използване на фунгициди.