field grass

LG 35.62

Limagrain

   
Биологични и агрономически особености

  • Високи растения с отлична облистеност
  • Големи, 18 редови кочани с голям диаметър
  • Едри, дълги зърна с високо абсолютно тегло (около 370 гр.)
  • Тънка какалашка

Стопанска оценка

  • Изпитана генетика за многоцелева употреба
  • Много стабилно представяне при неполивни условия
  • При нормална почвена влага (или при напояване) разгръща потенциала си и показва отлични резултати за добив от зърно и силаж
  • HGP хибрид – подходящ за добив на биогаз

Технологични препоръки

Препоръчително е отглеждането на хибрида при неполивни условия само в Северна България.

Препоръчителна гъстота на отглеждане

В растения на декар за реколтиране при употреба за зърно:
5500 - 5800 - при неполивни условия
6000 - 6500 - при умерени норми на водоподаване
7000 - 7500 - при високо интензивни условия