field grass

Elixir Prahovo - голям химически комлекс

Prahovo Chemical Industry се намира на пресечната точка на три граници между Румъния, България и Сърбия, на брега на река Дунав. Основан е през 1960 г. като част от технологичната верига  на минно-металургичния комплекс на Басейна Бор. От 2012 година производството на химически продукти се извършва в рамките на системата на групата Elixir.

Elixir Prahovo е голям химически комлекс, най-известен с производството и преработката на фосфорни компоненти и с производството на различни соли на фосфорната киселина. Основни продукти: фосфорна киселина (използвана като тор и за хранителни цели), изкуствени торове (SSP, TSP; NPK, MAP/DAP), неорганични фосфати за храна.

Ключ към успеха

Ключът за нашия успех се крие във възможността за независим контрол върху състава на фосфорната киселина като основен компонент, което се отразява и върху качеството на крайния продукт.