field grass
difos

Difos представлява хранителен клас Дикалциев фосфат. Той се произвежда при реагиране на калциев карбонат с дефлуоринирана с мокър процес фосфорна киселина.

  • Гарантираният минимум от 18% съдържание на фосфор осигурява гъвкавост и икономия при съставяне на рецептите.
  • Високо съдържание на Калций – мин. 23%
  • Забележителните физически качества осигуряват лекота при работа и равномерно диспергиране при смесване с храни и минерали.
  • Осигурява максимална икономичност за единица биологично усвоим фосфор.

Дикалциев фосфат CaHPO4 * 2H2O

Макро-минералните елементи като фосфор и калций са основни компоненти за устойчивото развитие и отглеждане на здрави и продуктивни животни. Те участват в много биологични процеси, като например формирането на костната и мускулна система и са част от енергийния цикъл на организма.

Като цяло, селскостопанските животни и птици получават по-малко от необходимото количество фосфор. Фосфорното съдържание в растителните храни покрива едва 30% от техните изисквания. Нещо повече, само 50% от това количество се усвоява, тъй като растенията и животните се нуждаят от различни форми на фосфор.

Според едно проучване, фосфорът в дикалциевия фосфат се усвоява по-добре от животните, отколкото фосфатите в други храни. В допълнение към това, той гарантира насищането на организма с калций. Дикалциевият фосфат, добавен към фуражните смески ускорява наддаването на тегло на селскостопански животни и птици с 5-12%. Той е далеч по-ефективен от подобните добавки, използвани в селското стопанство.

В резултат от това, употребата на фураж, съдържащ дикалциев фосфат, носи много повече биологични, енергийни и икономически ползи.

Изтегли брошура