field grass

AS 534

AS Hibridi

FAO 520

  • средновисоко растение с ниско положение на междувъзлието, с тъмни и широки листа
  • ранният цъфтеж и съгласуваната поява на метличка и косичка осигуряват отлична толерантност към суша и висока температура.
  • кочанът е много здрав, винаги изпълнен до върха с 18-20 реда сбити зърна. Стъблото е много
  • твърдо и здраво. Няма безплодни растения.
  • отлична толерантност към царевичен стъблопробивач.

Препоръка

  • за производство на сухо зърно, оптималното съотношение между ръста на печалбата и скоростта на освобождаването на влагата от зърното носи висока печалба.
  • препоръчителната гъстота на отглеждане в добри условия е 70.000 до 75.000 растения / хектар, а при лоши условия 60.000 до 65.000 растения / хектар.