field grass

AMOSULFAN

Elixir Zorka

Причини за прилагане:

  • Съдържа по-ефикасен азот – устойчив на естествени загуби
  • Отлична достъпност на нужния за нормално развитие на културите азот
  • Сярата спомага за по-доброто и ефикасно усвояване на внесения азот. При алкални почви с pH >7 стойностите се довеждат до нормалното им равнище