field grass

КАЗАНОВА

Limagrain

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

Като високо интензивен малцов ечемик, КАЗАНОВА е силно конкурентен при висок аг- рофон. Има добри компенсаторни възможности и добро пролетно братене.
Препоръчва се балансирано торене, съобразено със запасеността на почвата. Да се избягват късни сеитби.

Предимства:

 • Много висок потенциал за добив и стабилност в представянето
 • Висок коефицент на братимост с изравнени и сбити класове
 • Добра зимоустойчивост
 • Подходящ за отглеждане при всякакви условия
 • Отлични пивоварни качества
 • Много висока защитеност от:
  • Полягане
  • ОронВане на класа
  • Ринхоспориоза
  • Брашнеста мана

Основни характеристики:

 • Двуреден ечемик
 • Средно ранно узряване
 • Добре изразен восъчен налеп
 • Средно високи растения (80 см)
 • Много едри зърна с високо абсолютно тегло и хектолитър

Сеитбена норма: 450 кълняеми семена на м2.