field grass

ЕЪРБЪС

Limagrain

Средно ранна зимна мека пшеница

Основни характеристики

Узряване: Средно ранно (4 - 6 дни след Авеню)
Тип на класа: Осилест
Височина: 70 - 80 см
Маса на 1000 семена: Средна
Група по качество: Силна пшеница
Братимост: Висока

Предимства

  • LG ЕЪРБЪС е високопродуктивен сорт хлебна пшеница с отлична комплексна оценка на качеството на зърното за производство на хлебни изделия. Високоефективен при интензивни условия на отглеждане.
  • Отлични хлебопекарни качества - много висок „W“ индекс, висок протеин и хектолитрово тегло.
  • Отличен здравен профил и добре изразен восъчен налеп са предимство на полета с усложнена фитопатологична обстановка.
  • Отлична продуктивност и много добре изразена сухоустойчивост, обуславяща стабилност в условия на засушаване.
  • Много добри биологични характеристики на класа. Едри класове с много зърна в клас.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма: 550 к.с./м2
Препоръки за засяване: Не се препоръчват късни сеитби. Желателно е отглеждането на сорта при добър агрофон на почви с добро естествено плодородие.
Райониране: Подходящ за широко райониране.