field grass

АЛХАМБРА

Limagrain

Ранна зимна мека пшеница

Основни характеристики

 • Узряване: Ранно (1 - 2 дни след Авеню)
 • Тип на класа: Осилест
 • Височина: 80 - 90 см
 • Маса на 1000 семена: Средна
 • Група по качество: Средна по сила
 • Братимост: Висока

Предимства

 • LG АЛХАМБРА е сорт пшеница, съчетаващ много ранно узряване и висок потенциал за добив. Отлично адаптиран за условията на нашата страна, сортът показва стабилност в резултатите и висока конкурентност в южна България.
 • Отлично адаптирана генетика към почви с по-слабо естествено плодородие и с лек механичен състав.
 • Много добра устойчивост на основните болести по пшеницата.
 • Стабилно представяне при разнообразието от агроклиматични условия в цяла България. Категорично предимство в райони с характерни засушавания в края на вегетацията.
 • Отличен предшественик в сеитбооборота - ранно освобождаване на площите и малко растителни остатъци след жътва.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма: 550 к.с./м2
Препоръки за засяване: Препоръчват се сеитби в нормални агротехнически срокове. Прекалено ранни сеитби не сажелателни.
Райониране: Подходящ за райони с по-висока надморска височина и екстензивно земеделие.