field grass

От 2014 г. предлагаме торове на Elixir Zorka

Продуктовата гама на на сръбската фирма Elixir Zorka съдържа широк спектър от различни форми на торове с високо качество. Elixir Zorka произвежда торове с най-новите технологии и напълно отговаря на нуждите на културите с всички необходими елементи, независимо от спецификата на културите и продукцията, както и разликите в качеството на почвата. Фирмата произвежда минерални торове NPK, NP, P, PK и специални азотни торове AmoSulfan.