field grass

Монокалциев фосфат (MCP) и Дикалциев фосфат (DCP) от Elixir Prahovo

От 2016 г. Финмарк Комерсиал ЕООД е официален представител за България на Elixir Prahovo. Сръбският завод е производител на неорганични хранителни фосфати, които се произвеждат при реагиране на калциев карбонат с калцинирана с мокър процес фосфорна киселина. Продуктите MonoFos и DiFos са познати на българския пазар и са използвани от много производители на храни за животни в страната.