field grass

КАЛИПСО

Limagrain

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

Основни характеристики

Узряване: Средно ранно
Тип на класа: 2 реден
Височина: 80-90 см
Маса на 1000 семена: Много висока
Група по качество: Пивоварен
Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства

  • Притежава много добри технологични качества за производство на малц. Сортът е включен в препоръчителните листи на пивоварите в Европа. Одобрен от CBMO Франция.
  • Добър здравен профил спрямо основните болести. Генетическа устойчивост на вирози - Мозайка по ечемика (BaMMV) и Мозаечен вирус тип 1 (BaYMV 1).
  • Пивоварен ечемик, съчетаващ много висок потенциал за добив и последните новости в селекцията на ечемика по отношение на здравен профил.
  • Много добра адаптивност към местните агроклиматични условия и отлична зимоустойчивост.
  • Висококонкурентно представяне, обусловено от характеристиките на класа и много високата маса на 1000 семена.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма: 450 к.с./м2
Препоръки за засяване: Препоръчва се отглеждане при висок агрофон и на почви с добро естествено плодородие.
Райониране: Подходящ за широко райониране.