field grass

ЗЕБРА

Limagrain

Фуражен ечемик. Зимен многореден.

Предимства:
 • Отличен потенциал за добив
 • Изключителен здравен профил и устойчивост на основни болести по ечемика:
  • Генетическа устойчивост на жълто ечемичено вджуджаване (BYDV)
  • Генетическа устойчивост на мозаечен вирус (BYMV)
  • Кафява ръжда
  • Брашнеста мана
 • Висока защита от полягане на посевите за реализиране на потенциала за добив
 • Много едри зърна и висока маса на 1000 семена за отлични резултати при интензивни условия
 • Високо хектолитрово тегло и сигурност при условия на засушаване в периода на наливане и узряване на зърното
Основни характеристики:
Узряване: Средно ранно
Тип на класа: 6 реден
Височина: около 80 см
Маса на 1000 семена: Висока
Група по качество: Фуражен
Братене: Висока продуктивна братимост
 
Препоръки за отглеждане:
Райониране: Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване: Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и балансирано торене. Да се засява в нормалните за района агротехнически срокове.
Сеитбена норма: 450 к.с. на кв.метър