field grass

ЗАНЗИБАР

Limagrain

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

Основни характеристики

Узряване: Средно ранно
Тип на класа: 6 реден
Височина: около 90 см
Маса на 1000 семена: Много висока
Група по качество: Фуражен
Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства

  • LG ЗАНЗИБАР е интензивен, високопродуктивен сорт от ново поколение. Отлично адаптиран към местните условия, постига високи и стабилни резултати по години и локации.
  • Много добър здравен профил спрямо икономически важните болести при ечемика.
  • Еталон по показателя „устойчивост на полягане“.
  • Толерантност на засушаване и високо хектолитрово тегло, подсигуряващи конкурентни резултати при всякакви условия на отглеждане.
  • Много добра братимост и изравненост на братята. Дълги класове и едри зърна.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма: 450 к.с./м2
Препоръки за засяване: Не се препоръчва отглеждане на слаби почви с много лек механичен състав и практикуване на късни сеитби.
Райониране: Подходящ за широко райониране.