field grass

АПИЛКО

Limagrain

Средно ранна зимна мека пшеница

Основни характеристики

Узряване: Средно ранно (5 - 6 дни след Авеню)
Тип на класа: Безосилест
Височина: 80 - 90 см
Маса на 1000 семена: Висока
Група по качество: Средна с повишена сила
Братимост: Много висока

Предимства

  • През изключително тежкия сезон 2019/2020 г. LG АПИЛКО беше засят на масови полета в цялата страна и се отличи със завидна стабилност в представянето без значение от региона и условията там.
  • LG АПИЛКО е представител на новото поколение пшеници и има своето място в сортовата структура на всяко стопанство, заради отличаващото го стабилно поведение при широк диапазон от агроклиматични условия, благодарение на висока маса на 1000 семена и високо хектолитрово тегло.
  • Много добър общ здравен профил и ясно изразен восъчен налеп, в подкрепа на стабилността в представянето.
  • Много добри характеристики на класа, с потенциал за високи хлебопекарни показатели на продукцията и отлична изравненост на братята.
  • Редуцирана листна маса - лесна жътва и малко растителни остатъци.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма: 5001 к.с./м2
Препоръки за засяване: Изисква сеитба в нормални агротехнически срокове, с цел добро есенно братене. Препоръчва се добро хранене на растенията.
Райониране: За широко райониране, като се препоръчва и за полета с усложнена фитосанитарна обстановка. Минимизира риска от паразитно полягане при нарушен сеитбооборот (повторка) и предшественик царевица.

LG АПИЛКО: максимален коефициент на устойчивост на паразитно полягане (8 от 8)