LG 34.75
 • Въпрос
 • Print
 • PDF
 • Decrease font size
 • Increase font size
FAO 480
Употреба
 • за зърно и БИОЕТАНОЛ
Технически параметри
 • Сравнително ниско стъбло с умерено приведени листа и тъмно зелен цвят
 • Едри 18 редови кочани с много добра изравненост
 • Маса на 1000 семена: около 360 гр.
 • Озърнен до върха кочан
Агрономически показатели и стопански качества
 • Отлична толерантност на стрес съчетана със сухоустойчивост
 • Изключително сериозен потенциал за добив
 • Хибрид лидер, който намира много широко приложение при най-разнообразни условия за отглеждане
Предимства
 • Хибрид с универсални качества, подходящ за широко райониране
 • Стабилен с отличен добивен потенциал
 • Сигурност и надежност в производството
Препоръчителна гъстота на посева
 • ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ: 5500-5800 растения на декар за реколтиране.
 • ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ: 6900 растения на декар за реколтиране.
 • Изисква сеитба при нормални агротехнически срокове.
Резултати
Район Населено място Добив кг/дка
Централна – Северна България с. Оценец 1462 кг/дка
Североизточна България с. Славеево 1355 кг/дка
Северозападна България с. Долни Дъбник 1095 кг/дка

Толерантност към болести
Обикновенна главня Много добра
Цветна главня Отлична
Хелминтоспортиум Отлична
Фузариум по кочана Много добра
Фузариум по стъблото Добра