LG 35.35
 • Въпрос
 • Print
 • PDF
 • Decrease font size
 • Increase font size
FAO 540
Употреба
 • за зърно и БИОЕТАНОЛ
Технически параметри
 • Голям обем и едри кочани в повечето случаи 18 редови
 • Маса на 1000 семена – около 340 гр.
 • Залага на основния кочан на средна височина
 • Добре озърнен до върха кочан
Агрономически показатели и стопански качества
 • Един от най-добрите хибриди за условията на Северна България
 • Максимално ефективен и надежден
 • С много висок добивен потенциал
Предимства
 • LG 35.35 е един от малкото хибриди, който не е лимитиран по отношение на добив. Всяка година е с отлично представяне.
Препоръчителна гъстота на посева
 • ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ: 5500 растения на декар за реколтиране.
 • ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ: 6600 растения на декар за реколтиране.
 • Хибридът изисква засяване в нормални срокове.
Резултати
Район Населено място Добив кг/дка
Централна – Северна България с. Оценес 1522 кг/дка
Североизточна България с. Челопечене 1255 кг/дка
Северозападна България Кнежа 1082 кг/дка

Толерантност към болести
Обикновенна главня Отлична
Цветна главня Отлична
Хелминтоспортиум Добра
Фузариум по кочана Средна
Фузариум по стъблото Много добра