field grass

AS 5M43

AS Hibridi

Характеристика на хибрида

  • Всяко растение дава сходен кочан с голямо зърно в 16-18 реда на тънка какаляшка.
  • Високо растение със средно високо разположен комчан.
  • Отлична толерантност към царевичния стълбопробивач и устойчивост на листата при засушаване и нападения на болести.

Препоръки

  • За максимален добив на зърно при интензивно земеделие.
  • Растения за реколтиране на декар 5.700 – 6.200 при неполивни условия
  • Растения за реколтиране на декар 7.500 – 8.100 при поливни условия