field grass

AS 5M11

AS Hibridi

Характеристика на хибрида

  • Хибридът е предназначен за средно-ранно производство на  зърно и жътва  при по-трудни и стресови условия на производство. Този хибрид се отличава особено с толерантността си към липсата на влага и високите температури, които преодолява преди всичко с изключителна плодовитост, което осигурява висока стабилност на производителността. Понася добре високи температури през периодите на цъфтеж и наливане на зърното.
  • Кочанът е изключително здрав с 14-16 реда особено едри, тежки, червеникави зърна и е добре оформен. Царевичната какаляшка е тънка (прибл. 15%, респективно по-добър рандеман на зърно) с лесно белещи се покривни листа, което осигурява добро освобождаване на влагата по време на прибиране на реколтата.
  • Растението е средно високо с по-високо заложен кочан, но без риск от пречупване и полягане на растението, защото стеблото е много устойчиво и еластично. Хибридът не е показал случаи на пречупване и/или полягане, дори при много късно прибиране на реколтата и при ветровитите условия на Банат и Източна Румъния и Унгария
  • Здравословното състояние на цялото растение е изключително, както и устойчивостта му на царевичния стъблопробивач.
  • Средноранен хибрид за производство на зърно.
  • Понася добре високи температури през периодите на цъфтеж и наливане на зърното.

Препоръки за ползване:

  • Добра толерантност към засушаване.
  • Растения за реколтиране на декар 6.200 при неполивни условия
  • Растения за реколтиране на декар 7.500-8.400 при поливни условия.